View Cart (0) Go To Checkout
      • มือจับประตูกระจก
         - มือจับดีไซน์
         - มือจับสแตนเลส
         - ชุดเลื่อนรางแขวน
      • อุปกรณ์ประตูสวิง
         - โช้ค,ฟิตติ้ง สแตนเลสสสีทอง
         - โช้ค,ฟิตติ้ง สแตนเลส
         - โช้ค,ฟิตติ้ง แป๊ปกลมสแตนเลส
         - กุญแจ
      • อุปกรณ์ชาวเวอร์
         - บานพับ
         - ตัวหนีบ
         - ซิงค์บาร์,แป๊บ
         - ยางกันน้ำ
      • มือจับชาวเวอร์
      • ฉากกั้นอาบน้ำบานเลื่อนเฟรม
      • ฉากกั้นอาบน้ำบานเลื่อนเปลือย
      • เสาบันได/เสากันตก
         - เสาบันได/เสากันตก
         - อะไหล่เสาบันได/เสากันตก
      • สไปเดอร์
      • อุปกรณ์สำหรับกระจก
         - ยางดูด
         - ดอกเจาะ
         - ปืนยิงซิลิโคน
 
 


 


Pro-011
1.RP-330


ชุดบานเลื่อนเปลือย RP-330

ชุดประกอบด้วย

-ล้อแขวน 2 ล้อ

-ตัวยึดท่อ 2 ชิ้น ซ้าย-ขวา

-ไกด์ประคองกระจก 1 อัน

-ตัวหนีบบานฟิก 2 ชิ้น

-สต็อปเปอร์ 2 อัน

-รวมรางยาว 2000mm

(ขนาด10x30หนา1.4มิล)

ไม่รวมมือจับ

ราคา 1.00 บาท